1390/01/14
توسط: احسان

نیوساینتیست: ایران سریع ترین رشد علمی را در جهان دارد


ایران سریع ترین رشد علمی را در جهان دارد.
نشریه علمی «نیوساینتیست» با انتشار این خبر، نوشت «تولید علم در ایران در فاصله سالهای 1996 تا 2008 (1375 تا 1387) هجده برابر رشد داشته است.» به گزارش این مجله، تعداد مقاله های علمی منتشر شده از سوی ایران در فاصله سالهای 1996 تا 2008 از 736 مقاله به 13 هزار و238 مقاله رسیده و ایران پیشگام رشد علمی در جهان است.
به نوشته نیوساینتیست پیشگام بودن ایران در رشد علمی در سطح جهان می تواند موجب شگفتی به ویژه در کشورهای غربی شود که به پیشگام بودن در علم عادت داشته اند.
پیشتازی رشد سریع علم در ایران، چین، هند و برزیل براساس گزارشی است که از سوی «انجمن سلطنتی بریتانیا» منتشر شده است. طبق این گزارش، رشد علمی در ایران 11برابر نرخ متوسط جهانی و سریع تر از هر کشور دیگری است.
براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن سلطنتی بریتانیا، برخی کشورهای دیگر هم مانند ایران در حال پیشبرد فعالیتهای پژوهشی خود هستند. برای مثال پس از آن که بودجه تحقیق و توسعه در ترکیه 6 برابر افزایش یافت تولیدات علمی این کشور 4برابر رشد کرد.
این گزارش حاکی است آمریکا، اروپا و ژاپن همچنان نقش پیشگامان تثبیت شده علمی را حفظ کرده اند اگرچه جایگاه آنها توسط کشورهایی که به سرعت در مسیر صنعتی شدن حرکت کرده اند، در حال ضعیف شدن است. در شرایطی که نسبت مقاله های منتشر شده توسط نویسندگان آمریکایی از 26درصد به 21درصد کاهش یافته است چین با 2/10درصد مقاله های منتشر شده از جایگاه ششم رشد علم در جهان به جایگاه دوم صعود کرده است. هند و برزیل هم به سرعت روند رشد علمی را طی می کنند.
نیوساینتیست همچنین در گزارش خود تاکید می کند: شمار مقالات دانشمندان ایرانی در حوزه مهندسی هسته ای، پزشکی و تحقیقات کشاورزی هم رشد حیرت آوری داشته و در برخی رشته ها تا 250 برابر نرخ متوسط جهانی رشد کرده است.