1389/12/25
توسط: احسان

اپوزیسیون: مرخصی و فرار اردشیر امیر ارجمند مشکوک است

سایت ها و محافل اپوزیسیون خارج نشین نسبت به هویت اردشیر امیرارجمند مشاور موسوی به شدت ابراز تردید کرده اند و او را مأمور وزارت اطلاعات می دانند که با سپردن وثیقه سنگین برای جاسوسی به درون اپوزیسیون نفوذ داده شده است.
اردشیر امیرارجمند بعد از بازداشت در ایران و اعتراف به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد و همکاری با منافقین در جریان آشوب ها، به عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود که به فرانسه گریخت و از این کشور پناهندگی گرفت.
سایت های ضد انقلاب درباره او می نویسند «چگونه ممکن است شخصی که در موقعیت مشاور عالی موسوی بازداشت شده و به همکاری با موساد و سازمان مجاهدین خلق- منافقین- هم اعتراف کرده است به آسانی از وزارت اطلاعات رژیم مرخصی بگیرد و بعد خیلی آسان تر به فرانسه مهاجرت کند» سایت گویا در ادامه می نویسد «مگر مأموران امنیتی رژیم مغز خر خورده اند که به امیر ارجمند با آن جایگاهی که نزد موسوی داشت و با آن اعترافاتی که کرده بود، مرخصی بدهند و بعد از خروج امیر ارجمند از زندان هم مراقب او نباشند تا بتواند به فرانسه رفته و پناهندگی بگیرد؟ دوستان! رفقا! آقایان سبز و خانم های سبزتر! عقلتان کجا رفته؟ شک نداشته باشید که امیر ارجمند جاسوس رژیم است، وزارت اطلاعات و سپاه را دست کم نگیرید. اصلاً هیچ وقت نباید دشمن را دست کم گرفت. اگر رژیم توان اطلاعاتی نداشت که در فاصله چند هفته همه لیدرهای سبز را دستگیر نمی کرد حالا چطور ممکن است به شخصی مثل اردشیر امیر ارجمند در فاصله کوتاهی بعد از بازداشت مرخصی بدهد و بعد هم اصلاً مواظب او نباشد»؟!
چند روز قبل علیرضا نوری زاده نیز در مصاحبه با رادیو آمریکا به همین موارد اشاره کرده و گفته بود «تردید ندارم که آقای اردشیر امیرارجمند جاسوس جمهوری اسلامی است».
گفتنی است درز اخبار درونی گروههای اپوزیسیون مدتی است که موجی از اضطراب و نگرانی در میان جریانات ضد انقلاب خارج نشین پدید آورده است و آنها را به ارزیابی دقیق تر افرادی که از ایران خارج شده و به اپوزیسیون می پیوندند، واداشته است. چند هفته قبل ماجرای تماس تلفنی امیرارجمند با شیرین عبادی و متن گفت وگوی وی با عبادی، ابتدا در سایت بالاترین و سپس به طور تلویحی در جرس منتشر شد و امیرارجمند در پاسخ به پرسش «بهرام-ش» یکی از ضدانقلابیون ساکن لندن که با تردید از وی درباره نشت این مکالمه توضیح خواسته بود، اطرافیان شیرین عبادی را به درز دادن آن متهم کرده بود.