1389/12/19
توسط: احسان

طشت رسوایی شورای هماهنگی از بام حشمتیه پایین افتاد

سایت اینترنتی کلمه که از پاریس و لندن مدیریت می شود، بعد از دو هفته اعتراف کرد که درباره انتقال موسوی به زندان حشمتیه، دروغ گفته و آنها در منزل خود به سر می برند.

این سایت توسط عناصر فراری نظیر اردشیر امیرارجمند و دیگر اعضای گروهک موسوم به شورای هماهنگی راه سبز مدیریت می شود و چند هفته پیش سعی کرد با ادعای دروغ انتقال موسوی و همسرش به زندان حشمتیه، هیجانی برای اغتشاشات برنامه ریزی شده بعدی ایجاد کند. این تلاش توسط شبکه های آمریکایی و اروپایی نظیر سی ان ان، بی بی سی و.... پشتیبانی می شد. با این حال و پس از آن که طراحی سرویس های جاسوسی غربی برای راه اندازی تشنج و اغتشاش در ایران به جایی نرسید، همان ها گردانندگان کلمه را وادار کرده اند آبروی خود را گرو بگذارند و ادعای خود را تکذیب کنند.
در حالی که مسئولان قضایی و امنیتی صراحتاً از همان ساعات اول تصریح کرده بودند که موسوی و همسرش در منزل خود هستند و فقط ارتباطات آنها با خارج قطع شده، کلمه ادعا کرد به خاطر ابهام مسئولان، ادعای دروغ مذکور را منتشر کرده است. این سایت اینترنتی اضافه کرد: با پیگیری زیاد، خبری به کلمه مبنی بر انتقال موسوی و رهنورد به پادگان حشمتیه رسید که بر مبنای آن و نیز به دلیل برخی اخبار نگران کننده دیگر اقدام به اطلاع رسانی صورت گرفت. بدیهی است تناقض گویی، پرده پوشی و ابهام در گفتار مسئولان در مورد وضعیت این عزیزان نیز به اخبار نگران کننده دامن می زد اما با ادامه تحقیقات در روزهای اخیر مشخص شد خانم رهنورد و آقای موسوی تا لحظه تنظیم خبر در بازداشت خانگی به سر می برند که بدینوسیله خبر انتقال و از منزل به بازداشتگاه تصحیح و از مخاطبان محترم عذرخواهی می شود.
در پی این رسوایی تازه، مهدی جامی از همکاران رسانه های ضد انقلاب در خارج کشور، از اینکه «کلمه» ادعای دروغ خود را پس گرفته انتقاد کرد و نوشت: این عذرخواهی بیجاست. کلمه در خبررسانی درباره مهم ترین مسئله جنبش با بی مسئولیتی و بی دقتی آشکار برخورد کرده است... لطفاً عذرخواهی بیجا نکنید و عقب نشینی بی معنا نفرمایید. اگر هم اضطرار دارید، دست کم امتیاز بگیرید وگرنه تا قیامت باید از هرچه می گویید و می خواهید عقب نشینی کنید. آقایان! مدیران کلمه، مشاوران یا هر فرد و گروه دیگری که در این کار به دلیل آشنایی با موسوی حرمتی پیدا کرده اید، اجازه بدهید به شما اطمینان کنیم و اعتمادمان همین اول کار از بین نرود وگرنه انتظار نداشته باشید کسی برای مواضع و حرفهای شما ارزشی قائل شود و یا شما را به رهبری ولو شورایی بپذیرد.
سایت بالاترین هم با اشاره به سلسله اتفاقاتی نظیر اظهارات مهاجرانی درباره استقلال جمهوری اسلامی و سلامت اقتصادی رهبری آن یا تغییر رئیس مجلس خبرگان و تکذیبیه اخیر کلمه، با نگرانی نوشت: حرف های مهاجرانی عقب نشینی از خبر زندان به حصر خانگی و مواضع جرسی ها اشتباه است که حرفهای عطاء الله مهاجرانی را تنها یک گاف و یا اشتباه گفتاری خواند. در رویدادی دیگر سایت کلمه نزدیک به موسوی پس از عذرخواهی از مخاطبان اعلام کرد که خبر قبلی مبنی بر زندانی شدن آقای موسوی و همسرش صحیح نبوده و ایشان در حصر خانگی هستند. این موضع گیری ها حاکی از آن است که اصلاح طلبان شیپور عقب نشینی می نوازند.