1389/12/13
توسط: احسان

موسوی آمده بود تا کار ناتمام بنی‌صدر را تمام کند

به گزارش شبکه ایران، حبیب الله عسگراولادی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که وزیر بازرگانی دولت اول میرحسین موسوی بوده است، با اشاره به انحراف میرحسین موسوی به مشرق گفت: موسوی پس از امام(ره)، 20 سال سکوت کرد، پس از 20 سال سکوت به صحنه آمد تا کاری که بنی‌صدر ناتمام گذاشته بود بصورت دیگر، آن را ادامه دهد. بسیاری از انقلابیون اصیل کشور در همان دهه اول انقلاب او را شناسایی کرده بودند و هشدار داده بودند که او نباید در جایگاهی قرار گیرد که بتواند لشگر و حشم غرب در ایران را باز تولید کند. «شهید آیت» و «شهید دیالمه» از آن جمله بودند. حزب مؤتلفه اسلامی با موسوی در دهه اول انقلاب مرزبندی داشت.

وی افزود: موسوی به مسیری رفت که غرب برای ایران تعیین کرده بود. او فهم و بصیرت و آگاهی مردم و  هوشمندی و شجاعت رهبری را دست کم گرفته بود؛ متأسفانه برخی بدون درک درستی از اوضاع و شرایط با او همراهی کردند اما امروز شرمنده هستند و می‌خواهند برگردند. می‌بینند پل‌ها را پشت سر خود خراب کرده‌اند. می‌خواهند با او همراهی کنند. می‌بینند باید بروند پشت سر منافقین و سلطنت‌طلب‌ها بایستند. شاید در تغییر رژیم جمهوری اسلامی جایی به آنها بدهند. اما نیک می‌دانند اگر اوضاع برگردد همین‌ها در صف اول اعدام هستند، غرب به هیچکدام از آنها رحم نخواهد کرد.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: شکست فتنه 88 ضربه سختی به بقایای غرب زده‌ها در ایران زد. آنها شکست را پذیرفته‌اند. اما عقب‌نشینی را نپذیرفته‌اند همچنان دارند تلفات می‌دهند. انقلاب پس از فتنه 88 نیرومندتر و مقتدرتر در عرصه‌های داخلی و خارجی ظهور پیدا کرده است و با زلزله‌ای که سامانه سیاسی غرب در جهان اسلام و جهان عرب افتاده است این اقتدار بطور مضاعف خود را نشان می‌دهد.