1389/12/08
توسط: احسان

شارپ: نسخه ما حرف نداشت اپوزیسیون ایران ناشی بود !

یکی از طراحان کودتای مخملی در سازمان سیا به جای اعتراف به شکست طراحی های این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که اپوزیسیون تفکر و عملی استراتژیک نداشته است.
اظهارات جین شارپ در حالی است که گروهک های ضد انقلاب و دست اندرکاران فتنه سبز با اطاعت کامل صرفاً راهبرد دیکته شده از سوی سرویس های جاسوسی سیا و ام آی6 و تئوریسین هایی چون شارپ، جرج سوروس، ریچارد روروتی، جان کین، مایکل لدین و... را در پیش گرفته بودند.
شارپ در مصاحبه با تلویزیون دولتی انگلیس هر چند ادعا کرد با سازمان سیا همکاری ندارد اما گفت: در ایران به نظر می رسید که جنبش سبز و مخالفان خیلی چیزها را بلد بودند اما نشانه ای از اینکه مبارزه بدون خشونت را عمیقاً فهمیده باشند به چشم نمی خورد. شاید آنها به اندازه کافی برنامه ریزی نکرده بودند.
وی همچنین گفته است: اگر مخالفان در ایران مبارزه بدون خشونت را عمیقاً مطالعه نکرده اند و حکومت را با دقت بررسی نکرده اند که بفهمند چرا اینگونه عمل می کند و اگر نمی دانند که چطور باید تفکر و عملی استراتژیک داشته باشند، نتیجه این می شود که اغلب برای یکی دو تا راهپیمایی برنامه ریزی می کنند و فکر می کنند سقف حکومت به شکلی معجزه آمیز فرو می ریزد. اینگونه موفق نخواهند شد. ما دانش استراتژیک لازم را در جزوه ای گنجانده ایم که راهنمایی است جهت برنامه ریزی استراتژیک. مخالفان گاه فکر می کنند همه چیز را بلدند و به همین خاطر لاجرم شکست می خورند چون به اندازه کافی آگاه نیستند.
این اظهارات در حالی است که عناصر اصلی سازمان اغتشاش و آشوب 88، ماه های متمادی با سرویس های سیا و موساد و ام آی6 در ارتباط بودند و کارورزی های لازم را چه قبل از راه اندازی آشوب و چه بعد از آن سپری کرده اند.
آنها در عرصه میدانی نیز تمام راهبردها و تاکتیک های دیکته شده را در پیش گرفتند که القای پیشاپیش تقلب در انتخابات، تشکیل کمیته صیانت از آرا، متوسل شدن به نمادها و سمبل های فریبنده، گردآوری رنگین کمانی از مخالفان حول محور نفی، تن ندادن به قانون و تلاش برای انسداد مکانیزم های حقوقی حل اختلاف، ایجاد آشوب خیابانی، ترور و کشته سازی، و حمله به ارکان قانون اساسی از آن جمله است.
نکته جالب، اقدام تبلیغاتی BBC- به عنوان بازوی تبلیغاتی سرویس جاسوسی MI6 انگلیس- در خدمت مستقیم سازمان CIA و ترویج راهکارهای عملیاتی توصیه شده از سوی کسانی نظیر جین شارپ است. بی بی سی هر چند ادعا کرد شارپ آدم فقیری است که در محله ای کارگرنشین در بوستون زندگی می کند! اما در عین حال اذعان کرد که وی به بسیاری از کشورهای مخالف آمریکا برای راه اندازی تنش و اغتشاش سفر کرده است.
نه بی بی سی و نه شارپ توضیح نداده اند که اگر حقیقتاً دنبال مردم سالاری هستند چرا در ماجرای آشوب های اجتماعی- اقتصادی گسترده چند ماه پیش در کشورهای اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا) که با سرکوب شدید معترضان همراه بود، مطلقاً سکوت کردند و نسخه های «رهاسازی خویشتن» را برای مردم اروپا ارائه نکردند؟