1389/12/06
توسط: احسان

افشاگری عضو ارشد بنیاد باران از سوء استفاده‌های مالی اعضا

عضو شاخص هیئت مدیره بنیاد باران در جلسه ای با انتقاد شدید از عملکرد خاتمی در بنیاد باران وی را مسبب اصلی وضعیت نامناسب آن بنیاد دانسته و با اسفبار خواندن اوضاع این بنیاد افزود: تا به امروز سواستفاده های بسیاری از امکانات بنیاد باران صورت گرفته که مسئول همه اینها شخص آقای خاتمی است.

به گزارش شبکه ایران به نقل از جهان، این عضو ارشد بنیاد باران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شورای عالی بنیاد باران به نحوی سازماندهی شده که افراد خاصی از اعضا می‌توانند به راحتی و در پوشش فعالیتهای بنیاد، سوءاستفاده‌های گوناگون نمایند.

وی افزود: علاوه بر سواستفاده های کلان توسط عده ای به نام بنیاد باران ، افراد دیگری که عمدتا از معاونین و وزرای دولت خاتمی بوده اند نیز چه در داخل و چه در خارج از کشور از امکانات بنیاد باران بهره برداری شخصی و خانوادگی زیادی می‌نمایند که کمترین آن مسافرتهای خارجی متعدد به کشورهای اروپایی با هزینه های بنیاد بوده است.

وی همچنین افزود: مثلاً علی خاتمی (بردار محمد خاتمی) ساختمانی در میدان آرژانتین را که از اموال بنیاد باران بوده به تصرف خود درآورده و از آن به عنوان دفتر شخصی خود به نام (شرکت ایران و غرب) استفاده می کند. در ضمن این شخص مدعی است که این ساختمان را از بنیاد باران خریداری کرده و قصد دارد با تغییر کاربری و بهسازی ، آن را بفروشد، درحالیکه اساساً این ساختمان متعلق به یک مرکز خیریه بوده و در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به بنیاد باران منتقل شده است.

فرد یاد شده با تاکید بر اینکه هیئت مدیره بنیاد باران باید عوض شود گفت: افرادی مانند مسجدجامعی ، انصاری ، خانیکی حتی نمی توانند نقش حداقلی مفید را داشته باشند و باید بروند.

وی در انتها با اشاره به بی رمقی خاتمی در بنیاد می گوید : عدم مقاومت، بلکه موافقت و چشم بستن بر روی سو استفاده ها و اوضاع نابسامان بنیاد ازانتقاداتی است که به خاتمی وارد است.