1389/12/01
توسط: احسان

مشاور اوباما: بی احتیاطی کردیم "مرگ بر آمریکا شعار همه ایرانیان"

مشاور رئیس جمهور آمریکا و عضو شورای روابط خارجی، کاخ سفید را از علنی کردن حمایت نسبت به سران اپوزیسیون سبز برحذر داشت. ت.گ. کارپنتر تصریح کرد مردم ایران از آمریکا متنفرند.
همزمان با حمایت سران آمریکا از فتنه سبز که با هدف تقویت روحیه جریان برانداز صورت گرفته، کارپنتر ضمن تحلیلی در نشریه «نشنال اینترست» تصریح کرد: شعار انقلاب ایران در سال 1979، مرگ بر آمریکا و شیطان بزرگ بود. سابقه تاریخی ما، میزان اعتماد به آمریکا در ایران را به کمترین میزان ممکن کاهش داده است. شرکت آمریکا در کودتای 1953 (کودتای 28 مرداد 1332)، که منجر به سرنگونی دولت منتخب در ایران (دکتر محمد مصدق) گردید و کمک ما به بازگشت شاه مستبد و فاسد بر اریکه قدرت، حتی در بین طرفداران دمکراسی در این کشور هم، نسبت به آمریکا، سوءظن ایجاد کرده است. طیف های مختلف سیاسی آمریکا، به صورت تعجب انگیزی، در مقابل تاثیرات این واقعه تاریخی، بی توجه اند. جیمی کارتر یک بار این ماجرا را «داستانی کهنه» نامید. «فرد بارنرز»، از «ویکلی استاندارد» در این مورد گفت که «انگار نه انگار که این کودتا، 6 دهه قبل رخ داده است.» این استدلال که جوانان ایرانی دیگر به این رویداد اهمیت نمی دهند، مثل آن است که بگوییم آمریکایی ها «پرل هاربر» و چینی ها قتل عام «نانجینگ» را، که تازه قدیم تر هم هستند، از یاد برده اند! ولی هر دو ملت، هم این وقایع را به خاطر سپرده اند و هم به آن ها توجه می کنند. حال چگونه می توانیم از ایرانیان انتظاری دیگر داشته باشیم؟
عضو شورای روابط خارجی آمریکا اضافه می کند: این تنها کودتای سال 1953 سازمان سیا نیست که چهره آمریکا را نزد ایرانیان خراب کرده است. مورد شاید مهمتر دیگر، حمایت آمریکا از صدام حسین، پس از حمله به ایران در سال 1980 می باشد که به کشته شدن صدها هزار ایرانی منجر گردید. این سوابق تاریخی زشت از آن حکایت می کند که بیانیه رسمی دولت اوباما در حمایت از تظاهرات ضد حکومتی در ایران، می تواند تاثیرات نامطلوبی، در جهت عکس، داشته باشد، شاید جریان اپوزیسیون در ایران، از این بیانیه استقبال کنند، ولی میلیون ها نفر هستند که به واشنگتن اعتماد ندارند. بر روی این اکثریت بدبین، حمایت های آمریکا تاثیر بدی را خواهد داشت. دولت آمریکا باید از حمایت علنی نسبت به اپوزیسیون خودداری کند.